החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים 2018-11-11T09:17:45+00:00

להרבה שכירים בישראל מגיע החזרים ממס הכנסה.
החזרי מס לשכירים נובעים או מחוסר מודעות להטבות המס המגיעות על פי חוק או בעקבות אירועים שונים שאירעו במהלך השנה.
החזרי מס לשכירים ניתן לקבל עבור שש שנים אחורה בתוספת ריבית בשיעור 4% והצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן מתום השנה עבורה נדרש החזר מס. העילות להחזרי מס לשכירים הן רבות ומגוונות ולמעשה נוגעות ליותר מ 80% מהשכירים בישראל.
מה הם ההסיבות הנפוצות שבגינם ניתן לקבל החזרי מס:
1. תרומות למוסד מוכר לצורכי מס (סעיף 46 לפקודה)
2. עבודה במספר מקומות עבודה ולא נעשה תיאום מס כראוי.
3. הפסקת עבודה במהלך השנה.
4. החלפת מקום עבודה.
5. שינויים בשכר במהלך שנה.
6. ביטוחי חיים או קופות גמל שנעשו באופן פרטי.
7. סיום לימודים אקדמאיים.
8. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
חלק מהטבות המס ניתן לקבל באופן שוטף באמצעות המעסיק לאחר מילוי כרטיס עובד (טופס 101), חלק עם המצאת אשור מיוחד ממס הכנסה למעסיק וחלק מהטבות המס לא ניתן לקבל אלא באמצעות הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה.
הגשת דו”ח שנתי לצורך קבלת החזר מס מירבי כרוכה בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים לחישוב המס וכן נספחים או מכתבים מיוחדים שיש למלא.
מס הכנסה יערוך חישוב מס מחודש גם על הטבות המס שכבר ניתנו בתלוש השכר ולא רק בגין החזרי המס הנדרשים. המשמעות: אם מסיבה כלשהיא טעה המעסיק בחישוב המס על מגיש הדו”ח לשאת בתוצאות.
מעבר לכך יש מקרים שבהם המחשב של מס הכנסה לא עורך את חישוב המס המיטבי אלא רק אם סומן קוד מיוחד בדו”ח המפרט את אופן חישוב המס הנדרש. בהעדרו יקבל מגיש הדו”ח החזר מס חלקי בלבד.
הגשת דו”ח למס הכנסה באמצעות מומחים להחזרי מס לשכירים בעלי נסיון מוכח ותוכנת חישוב ייעודית לתכנון החזרי מס מונעת סיכון לחוב מיותר למס הכנסה ובעיקר מבטיחה לקבל החזר מס מקסימלי.
ההבדלים עשויים להגיע לאלפי ₪ לכל שנת מס.
התשלום לצורך הגשת דו”ח שנתי מוכר לצורך מס הכנסה גם לשכירים וגם הוא מזכה בהחזר מס.